Hardanger Akvasenter - eit visningssenter for havbruk.

LÆRA MEIR OM HAVBRUK? «Det er her me bur» heiter utstillinga vår. Den gjer deg ei unik innsikt i korleis dei naturlege forholda i Hardangerfjorden legg til rette for laksen i merda. Utstillinga er interaktiv og engasjerande både for born og vaksne.

Les meir og bestill her

Partnere

Visningssenteret i Øystese!

Ynskjer du ein spennande og lærerik opplevelse i Hardanger er dette rette staden å stoppe. 

Våren 2020 opna Hardanger Akvasenter i ny drakt, med eit nytt moderne visningssenter i Øystese. 

Utstillinga “Det er her me bur” er gratis å besøkje og har ope kvar dag.

Du kan og bestilla omvising med guide både i utstillinga og ute på matfiskanlegget. Ein spennande aktivitet for både store og små. 

Om du vil ha omvising med guide, kan du velje mellom to alternativ:

Besøk visningssenteret i Øystese: Omvising med guide i visningssenteret.

Besøk oppdrettsanlegg med RIB-båt. Etter omvising i visningssenteret i Øystese går turen vidare ut på fjorden i RIB-båt til Hardanger Akvasenter sitt visningsanlegg. Her får du sjå korleis oppdrett av laks går føre seg i praksis i en av verdens vakraste fjordar.  

Sjå sjølv, då vel!

For å betre kunnskapen om havbruksnæringen blant publikum oppretta Fiskeridirektoratet ein eigen visningstillatelse for dei som legg til rette for besøk på merdkanten.Kvart visningssenter i Noreg er tilknytta en slik visningstillatelse. Tillatelsen eies av et firma som driv med matfiskproduksjon. Det er strenge krav til drifta av visningssentera...

Les mer
  • Veit du kvifor laksen hoppar?
    Den trenger bla. luft i svømmeblæra. Svømmeblæra gjer at den held seg flytende og kan regulere seg opp og ned i vatnet. Men den hoppar også for å reingjere seg, for å nå maten og sikkert for mange andre grunner også!
  • Noregs fyrste opne visningssenter for havbruk
    Visste du at Hardanger Akvasenter faktisk var Norges fyrste visningssenter for havbruk? Me opna dørene i 2007.