Frå besøk på merdkanten, lokaliteten Saltkjelen her.

Frå visningssenteret her.

Presentasjonsfilm frå Hardanger Akvasenter. Filmen er frå før nybygget med Hardangerbadet og Visningssenter vårt vart bygd.

Filmen viser og korleis den planlagde lokaliteten utanfor Kvamsøy kan bli sjåande ut dersom denne vert realisert. Ein ser og gamle Hardangerfjord Hotell, slik hoellet og området var før oppgraderinga som var ferdigstilt i 2020.