For å bedre kunnskapen om havbruksnæringen blant publikum opprettet fiskeridirektoratet en egen visningstillatelse til de firmaene som legger til rette for besøk på merdkanten.

Hvert Visningssenter i Norge er tilknyttet en slik visningstillatelse. Tillatelsen eies av et firma som driver med matfiskproduksjon.

Hardanger Akvasenter var faktisk Norges første Visningssenter for akvakultur.

Les mer om de ulike sentrene i Norge:

Laks er viktig | Visningsanlegg