For å bedre kunnskapen om havbruksnæringen blant publikum opprettet Fiskeridirektoratet en egen visningstillatelse til de som legger til rette for besøk på merdkanten.

Hvert visningssenter i Norge er tilknyttet en slik visningstillatelse. Tillatelsen eies av et firma som driver med matfiskproduksjon.

Hardanger Akvasenter var faktisk Norges første visningssenter for akvakultur.

Les mer om de ulike sentrene i Norge:

Laks er viktig | Visningsanlegg